Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

  • Otváracia doba Zberného dvora platná od 01.07.2020

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom že Zberný dvor bude od 01.07.2020 otvorený nasledovne : Pondelok : 7.00 - 18.00 Utorok : 7.00 - 15.30 Streda : 7.00 - 15.30 Štvrtok : 7.00 - 18.00 Piatok : 7.00 - 15.30 Sobota : 7.00 - 12.00 Nedeľa : ZATVORENÉ

  • Nálepky na – TKO 2020

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že od 1.júla budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2020.

  • Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta

    Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta Všetky detské ihriska na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi. Vstup na detské ihriska je možný  len za predpokladu striktného dodržiavania