Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

 • 34-náčrt-pneumatika

  Postup pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016

  Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z nadobúda  účinnosť od 1.1.2016 . Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám , podľa ktorého : – odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu – nemožno ich odoberať na zberných dvoroch , pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne

 • 002

  Otváracie hodiny Zberného dvora

  Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom že Zberný dvor bude otvorený od 1.4.2016 nasledovne : LETNÁ SEZÓNA 07:00 – 18:00 PO 07:00 – 15:30 UT 07:00 – 15:30 ST 07:00 – 18:00 ŠT 07:00 – 15:30 PI 07:00 – 12:00 SO

 • nalepka

  Nálepky na TKO 2016

  Technické služby oznamujú občanom, že od 4.4.2016 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2016.