Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

  • I. Trasa – TKO

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že odvoz odpadu na I. trase bude zrealizovaný ešte dnes , ale až v popoludňajších hodinách kvôli technickej poruche na vozidle. Za pochopenie ďakujeme . 

  • Záhradnícky trh – ZRUŠENÝ

    Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte  ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom

  • Zberný dvor – otvorený od 30.3.2020

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom že Zberný dvor bude od 30.03.2020 otvorený nasledovne : Pondelok : 7.00 - 15.30 Utorok : 7.00 - 15.30 Streda : 7.00 - 15.30 Štvrtok : 7.00 - 15.30 Piatok : 7.00 - 15.30 Sobota : 7.00 - 12.00 Nedeľa : ZATVORENÉ   Odporúčania a usmernenia