Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

 • 00678_v8bpmzu1

  Zberný dvor

  Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že dňa  5.7.2016  tj. zajtra bude Zberný dvor ZATVORENÝ.

 • _vyr_13651008

  Oznam

  Technické služby oznamujú občanom, že zajtra 5.7. sa bude odvážať komunálny odpad na trase č. II. podľa plánu rozvozu, aj keď je štátny sviatok.

 • 34-náčrt-pneumatika

  Postup pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016

  Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z nadobúda  účinnosť od 1.1.2016 . Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám , podľa ktorého : – odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu – nemožno ich odoberať na zberných dvoroch , pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne