Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

  • Zberný dvor bude z technických príčin zatvorený

    Technické služby oznamujú občanom , že zberný dvor bude  dňa 20.04.2017 z technických príčin zatvorený do 12.00.

  • Nálepky na TKO 2017

    Technické služby oznamujú občanom, že od 1.4.2017 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2017.

  • Odvoz vianočných stromčekov

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov sa uskutoční v dňoch 12.1.2017 a 13.1.2017 t.j. štvrtok a piatok .