Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

  • Otváracie hodiny Zberného dvora počas veľkonočných sviatkov

    Technické služby Sládkovičovo oznajú občanom mesta , že Zberný dvor bude počas veľkonočných sviatkov otvorený nasledovne : 30.03.2018  PIATOK        – ZATVORENÉ 31.03.2018  SOBOTA      – OTVORENÉ  – od 7.00 do 12.00 01.04.2018  NEDEĽA       – ZATVORENÉ 02.04.2018  PONDELOK – ZATVORENÉ

  • Poplatok za TKO

    Oznámenie Mesto Sládkovičovo, ako správca miestneho poplatku  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí na poplatok za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018! Do uvedeného termínu bude vývoz odpadu uskutočňovaný  bez

  • Zberný dvor

    Technické služby oznamujú občanom mesta, že zberný dvor bude  dňa 06.01.2018 t.j v sobotu otvorený .