Ďalšie zbery

Najnovšie oznamy

  • Zberný dvor

    Technické služby oznamujú občanom mesta, že zberný dvor bude  dňa 01.11.2017 zatvorený .

  • Odvoz Skla I. – IV. Tr.

    Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom mesta , že odvoz  Skla I.- IV.  Trasa sa uskutoční podľa platného  kalendáru odvozu dňa 01.11.2017 .

  • OZNAM

    Oznamujeme , že dňa 4.septembra 2017 budú Technické služby Sládkovičovo (kancelária) z technických príčin zatvorené .