Záhradkársky trh

Pozývame vás na záhradkársky trh, ktorý bude v sobotu 11. apríla 2015 od 8.00 do 12.00 hod. pred budovou Inovatechu. V ponuke budú ovocné a okrasné dreviny, sadenice, kvety, Prípadní ďalší záujemcovia o predaj sa môžu informovať na tel. čísle: 031/784 0926.  

Zobraziť celú správu

Slúžime občanom

Staráme sa o poriadok v našom meste, zabezpečujeme pravidelný zber komunálneho a separovaného odpadu, dbáme o udržiavanie mestskej zelene, komunikácií a dopravného značenia. Našim občanom poskytujeme široké služby od prenájmu dopravných mechanizmov po strihanie kríkov a kosenie trávy. Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na našich telefónnych číslach a e-mailových adresách.

Zobraziť celú správu