Poplatok za TKO

Oznámenie Mesto Sládkovičovo, ako správca miestneho poplatku  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí na poplatok za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018! Do uvedeného termínu bude vývoz odpadu uskutočňovaný  bez

Zobraziť celú správu

Voľná pracovná pozícia

Technické služby Sládkovičovo prijímajú do pracovného pomeru na dobu určitú strážnika na separačný dvor s nástupom ihneď. Výhodou je prax v odbere vodár ,preukaz kuriča alebo certifikát elektrikára . Kontaktná osoba : Mgr. Viliam Brunner Tel. : 0911 175 737

Zobraziť celú správu