Čerpanie rozpočtu – Technické služby Sládkovičovo v roku 2018