MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Deti ,  ktoré nás navštívia s rodičmi 1.6.2019 na zbernom dvore budú odmenené sladkou odmenou .