Správa mestského trhoviska

Technické služby Sládkovičovo spravujú mestské trhovisko na Fučíkovej ulici pri budove Slovenskej pošty.

Trhové dni

PO – SO: predaj zeleniny
UT, ŠTV, SO: predaj ostatného tovaru

Predajný čas:

05:30 – 17:00 v letnom období
07:00 – 15:00 v zimnom období

Trhové poplatky:

• občania mesta predávajúci ovocie a zeleninu 1,00 € bez DPH
• predajné miesto 1,80 €
• predajné miesto, osobný automobil 3,20 €
• predajné miesto, nákladný automobil do 3,5t 5,50 €

Všetky ďalšie informácie o poskytovaní služieb na trhových miestach môžete nájsť v priložených platných VZN mesta Sládkovičovo:

VZN č. 57 z roku 2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
VZN č. 57 z roku 2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, dodatok č.1
VZN č. 57 z roku 2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, dodatok č.2