Správa mestského trhoviska

Technické služby Sládkovičovo spravujú mestské trhovisko na Fučíkovej ulici pri budove Slovenskej pošty.

Trhové dni

PO – SO: predaj zeleniny
UT, ŠTV, SO: predaj ostatného tovaru

Predajný čas:

05:30 – 17:00 v letnom období
07:00 – 15:00 v zimnom období

Trhové poplatky platné od 1.1.2024:

1. predajné miesto 3,00 €
2. ovocie a zelenina občania mesta 2,00 €
3. predajné miesto, osobný automobil 5,00 €
4. predajné miesto, nákladný automobil do 3,5t 7,00 €
5. vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a príložitostných trhoch 5,00 €

Všetky ďalšie informácie o poskytovaní služieb na trhových miestach môžete nájsť v priložených platných VZN mesta Sládkovičovo:

VZN č. 118 z roku 2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach