Nálepky na TKO -2018

Technické služby oznamujú občanom, že od 1.6.2018 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2018.