Nálepky na – TKO 2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že od 1.júla budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2020.