Nálepky na TKO 2021

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že od 15.júna budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2021.