NÁLEPKY NA TKO 2022

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že od 16. mája 2022 budú realizovať odvoz komunálneho odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou pre rok 2022.