Kto sme?

Technické služby Sládkovičovo boli založené ako príspevková organizácia predovšetkým na zabezpečovanie verejno-prospešných činností vyplývajúcich pre mesto Sládkovičovo a zo zákona o obecnom zriadení.

Predmet činnosti

• úprava a údržba sadov, parkov, mestských kvetinových záhonov, trávnikov a iných verejných priestranstiev
• údržba miestnych komunikácií vrátane ich zimnej zjazdnosti
• čistenie mestských komunikácií a chodníkov,údržba detských ihrísk a pieskovísk
• odvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu
• montáž a oprava a údržba elektrických zariadení a verejného osvetlenia
• poskytovanie služieb mechanizmami
• vecná správa verejného majetku
• správa a prevádzka mestského trhoviska
• správa verejného WC
• správa a prevádzka mestského parku
• správa a prevádzka objektov v majetku mesta
• prepravná činnosť pre potreby mesta
• opravárenská činnosť pre vlastný strojový park
• zámočnícke služby pre potreby mesta
• správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody
• údržba a opravy bytového fondu a tepelných zariadení
• poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
• dodávka tepla a teplej vody, správa a údržba neverejných častí vodovodov a kanalizácie k spravovaným bytom
• poskytovanie platených služieb občanom na úseku opráva údržby bytového fondu v rámci vlastných kapacít
• obchodná a podnikateľská činnosť na úseku dopravy a služieb

Kontaktné osoby

Mgr. Viliam Brunner ml.

Riaditeľ ☎ 0911 175 737

Ajpeková Martina

Ekonomické oddelenie ☎ 0911 955 519 ☎ 031/784 0926

Judita Gálová

Bytový analytik ☎ 031/784 0926


Organizačná štruktúra