Odvoz Skla I. – IV. Tr.

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom mesta , že odvoz  Skla I.- IV.  Trasa sa uskutoční podľa platného  kalendáru odvozu dňa 01.11.2017 .