Odvoz TKO -trasa III.

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že odvoz  TKO – trasa III. sa uskutoční podľa platného  kalendáru odvozu dňa 05.07.2017 .