Oznam

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že od 21.12.2020 do 04.01.2021 , bude zberný dvor zatvorený, s výnimkou sobôt. Zberný dvor bude otvorený 19.12. , 26.12., 2.1. v čase od 7.00 do 12.00 hod. Odvoz odpadu bude naďalej realizovaný podľa aktuálneho kalendára odvozu odpadu.