Nálepky na TKO 2017

Technické služby oznamujú občanom, že od 1.4.2017 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2017.