Oznam

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom mesta , že zberný dvor bude v dňoch 30.10.2018 , t.j. utorok  a 01.11.2018 t.j. štvrtok zatvorený.