Oznam – cintorín

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že voda na cintoríne je po zimnej odstávke opäť v prevádzke. K dispozícii sú taktiež krhle na vodu. Prosíme všetkých návštevníkov cintorína, aby po použití ventilu skontrolovali či je správne uzavretý. Zároveň vás žiadame o hospodárne využívanie vody. V prípade poruchy kontaktujte Technické služby mesta Sládkovičovo .