Oznámenie

Od 1. apríla 2015 budú  Technické služby Sládkovičovo vynášať iba smetné nádoby,na ktorých bude nalepená nálepka na rok 2015 !