CENNÍK PRÁC A STROJOV

Cenník je platný od 1. januára 2023.

Dopravné prostriedky a mechanizmy :

bez DPH /€/ s  DPH /€/
Avia s plošinou MP 13,2 30,00/hod 36,00/hod
JCB – IPH búracie kladivo 40,00/hod. 48,00/hod.
JCB 35,00/hod 42,00/hod
Traktor ZETOR + vlek 20,00/hod 24,00/hod
Manipulácia – ramenový prep. kont. (LIAZ,VOLVO) 15,00/ks 18,00/ks
Kilometrovné – ramenový prep. kont. (LIAZ, VOLVO) 2,0/km 2,40/km
Váženie stavebného odpadu 2,00/ks 2,40/ks
Uskladnenie odpadu – skládka  Č.Voda kat.číslo odpadu – 17 01 06 50,00/t 60,00/t
Objemový odpad – skládka Č. Voda kat.číslo odpadu – 20 03 07 55,00/t 66,00/t
Zmesový komunálny odpad   – skládka Č.Voda kat.číslo odpadu – 20 03 01 60,00/t 72,00/t

Zimná údržba :

   
Pluhovanie – ZETOR + pluh 35,00/hod 42,00/hod
Pluhovanie Multicar 30,00/hod 36,00/hod
Posypový materiál 55,00/t 66,00/t
Manuálna práca 12,00/hod. 14,40/hod.
Práca s mechanizmami ( pílenie, kosenie, orezávanie) 17,00/hod. 20,40/hod.

CENNÍK ULOŽENIA ODPADU ,,O” NA ZBERNÝ DVOR

Cenník je platný od 1. januára 2023.

  Katalógové číslo odpadu bez DPH /€/ s DPH /€/
Drobný stavebný odpad (20 03 08 ) 15,00/t 18,00/t
Objemný odpad (20 03 07 ) 55,00/t 66,00/t
Zmiešané obaly (15 01 06) 50,00/t 60,00/t
Stavebná suť – betón ( 17 01 01) 15,00/t 18,00/t
Stavebná suť – tehla ( 17 01 02 ) 15,00/t 18,00/t
Stavebná suť – MIX ( 17 01 07 ) 15,00/t 18,00/t
Zemina  a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 ( 17 05 04 ) 15,00/t 18,00/t
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (17 05 06 ) 15,00/t 18,00/t
Obaly z papiera a lepenky  – právnická osoba (15 01 01 ) 30,00/t 36,00/t
Obaly z plastov – právnická osoba (15 01 02 ) 30,00/t 36,00/t
Obaly z dreva , laty, nábytok – právnická osoba ( 15 01 03 ) 15,00/t 18,00/t
Zmiešané obaly – právnická osoba (15 01 06 ) 50,00/t 60,00/t
Obaly zo skla – právnická osoba (15 01 07 ) 20,00/t 24,00/t
Bioodpad  – ( 20 02 01 ) právnická osoba – ( 20 02 01 ) 30,00/t 36,00/t

PREDAJ DRVENÉHO MATERIÁLU a ZEMINY

bez DPH /€/ s DPH /€/
Betónová drť 7,00/t 8,40/t
Tehlová drť 3,00/t 3,60/t
Mix drť(tehla,betón,obkladačky) 3,00/t 3,60/t
Asfaltová drť 4,00/t 4,80/t
Zemina 5,00/t 6,00/t