Slúžime občanom

Staráme sa o poriadok v našom meste, zabezpečujeme pravidelný zber komunálneho a separovaného odpadu, dbáme o udržiavanie mestskej zelene, komunikácií a dopravného značenia. Našim občanom poskytujeme široké služby od prenájmu dopravných mechanizmov po strihanie kríkov a kosenie trávy. Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na našich telefónnych číslach a e-mailových adresách.