Verejné osvetlenie ulica Fučíková

Z dôvodu nadrozmernej prepravy, ktorá sa uskutoční zo dňa 16.11.2016 na 17.11.2016 v nočných hodinách po Fučíkovej ulici v Sládkovičove bude čiastočne vypnuté verejné osvetlenie a to od Hasičskej zbrojnice po ulicu SNP.