Prevádzka verejného osvetlenia

Technické služby Sládkovičovo zabezpečujú údržbu 455 svetiel verejného osvetlenia a zároveň údržbu siete mestského rozhlasu.
Každoročne zabezpečujú aj vianočnú svetelnú výzdobu na Fučíkovej ulici.