Záhradnícky trh – ZRUŠENÝ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte  ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Preto Vám oznamujeme, že záhradnícke trhy sa dňa 18.04.2020 nebudú konať.

 

Za pochopenie ďakujeme TS Sládkovičovo