Zberný dvor

Technické služby oznamujú občanom mesta, že zberný dvor bude  dňa 06.01.2018 t.j v sobotu otvorený .