Zberný dvor

Technické služby Sládkovičovo oznajú občanom mesta , že Zberný dvor bude dňa 21.03.2020 , t.j. v sobotu  otvorený od 7.00 hod.  do 12.00 hod.

Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve nášho Zberného dvora :

Do areálu Zberného dvora vstupujte jednotlivo,  LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy., 

Udržiavajte si odstup od ostatných ostatným zákazníkom a zamestnancom.,

V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve.,

Pred a po návšteve Zberného dvora si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky.,

V areáli sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné.,

Rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie.,