Zberný dvor – otvorený od 30.3.2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom že Zberný dvor bude od 30.03.2020 otvorený nasledovne :

Pondelok : 7.00 - 15.30
Utorok   : 7.00 - 15.30
Streda   : 7.00 - 15.30
Štvrtok  : 7.00 - 15.30
Piatok   : 7.00 - 15.30
Sobota   : 7.00 - 12.00
Nedeľa   : ZATVORENÉ

 

Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve nášho Zberného dvora :

Do areálu Zberného dvora vstupujte jednotlivo,  LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy., 

Udržiavajte si odstup od ostatných ostatným zákazníkom a zamestnancom.,

V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve.,

Pred a po návšteve Zberného dvora si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky.,

V areáli sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné.,

Rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie.,


_______________________________________________________________________________________________________________________

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa tak na základe návrhu ministra životného prostredia Jána Budaja.

Šéf envirorezortu týmto návrhom reagoval na podnety prichádzajúce na ministerstvo životného prostredia, ktoré sa týkali opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a vydaných v dňoch 15. a 16. marca 2020.

„Pre zachovanie správne fungujúceho odpadového systému je dôležité, že sa nám promptne podarilo upraviť fungovanie zberných dvorov v tomto neľahkom období. Otvorená komunikácia s krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR je pre mňa veľmi dôležitá,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj.

V platnosti aj naďalej zostáva nevyhnutnosť používania ochranných pomôcok a všetkých opatrení slúžiacich na ochranu zdravia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19.