Zberný dvor

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že Zberný dvor bude v sobotu 26.3 .2016 otvorený od 7.00 – 12.00.