TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
Z 2022 013 Zmluva AIRNET S R O Internet Administratívna Budova 8:25 am 05/05/20222.6M

pdf
Z 2012 002 Le Chéque Déjeuner 4:23 am 07/14/2015560.5k

pdf
Z 2012 003 Fax Copy 4:23 am 07/14/2015558.7k

pdf
Z 2012 004 Prvá Bezpečnostná 4:23 am 07/14/2015587.1k

pdf
Z 2012 004 Zipp 4:23 am 07/14/2015695.9k

pdf
Z 2012 005 Mäso údeniny S R O 4:22 am 07/14/2015354.3k

pdf
Z 2012 006 Sting Itec Poliklinika 4:22 am 07/14/2015914.1k

pdf
Z 2012 007 ZsVS 812 4:22 am 07/14/2015677.5k

pdf
Z 2012 008 ZsVS 805 4:22 am 07/14/2015677.7k

pdf
Z 2012 009 ZsVS 803 4:22 am 07/14/2015682.8k

pdf
Z 2012 010 ZsVS 802 4:21 am 07/14/2015680.2k

pdf
Z 2012 011ZsVS 798 4:21 am 07/14/2015691.7k

pdf
Z 2012 012 ZsVS 795 4:21 am 07/14/2015623.9k

pdf
Z 2012 013 ZsVS 397 4:21 am 07/14/2015655.5k

pdf
Z 2012 014 ZsVS 396 4:21 am 07/14/2015662.5k

pdf
Z 2012 015 ZsVS 395 4:20 am 07/14/2015690.9k

pdf
Z 2012 016 ZsVS 392 4:20 am 07/14/2015696k

pdf
Z 2012 017 ZsVS 391 4:20 am 07/14/2015662.6k

pdf
Z 2012 018 ZsVS 390 4:20 am 07/14/2015692.9k

pdf
Z 2012 019 ZsVS 389 4:20 am 07/14/2015656.7k

pdf
Z 2012 020 ZsVS 343 4:19 am 07/14/2015652.9k

pdf
Z 2013 001 Atalian 2013 4:19 am 07/14/20151.1M

pdf
Z 2013 002zmluva O Zbere,odvoze,zneškodnovaní KO SVB ANP DAJANA 36 R 2013 4:18 am 07/14/2015635.6k

pdf
Z 2013 003 Zmluva O Zbere,odvoze,zneškodňovaní KO Hauková 4:18 am 07/14/2015611.6k

pdf
Z 2013 004 Zmluva O Zbere,odvoze,zneškodňovaní KO Hauková Bt Dom 1320 4:17 am 07/14/2015580.9k

pdf
Z 2013 005 Haukova 4:17 am 07/14/2015613.7k

pdf
Z 2013 006 Zmluva O Zbere,odvoze, Zneškodňovaní KO a Výkonu Iných činn Technospol 9:11 am 07/14/2015734.6k

pdf
Z 2013 007 Zmluva O Zbere,odvoze,zneškodňovaní KO a Výkonu Iných činn Stavebné Bytové Držstvo 9:11 am 07/14/2015690.8k

pdf
Z 2013 008 Zmluva O Zbere,odvoze KO Byt Dom 1882 4:16 am 07/14/2015631.1k

pdf
Z 2013 009 Zmluva O Zbere,odvoze KO Byt Dom 1352 4:16 am 07/14/2015570.3k

pdf
Z 2013 010 Zmluva O Zbere,odvoze KO Byt Dom 456 4:16 am 07/14/2015633.3k

pdf
Z 2013 011 Zmluva O Zbere, Odvoze Zneškodňovaní KO Technospol 4:16 am 07/14/2015615.4k

pdf
Z 2013 012 Zmluva O Zbere, Odvoze,zneškodňovaní KO Hauková 4:15 am 07/14/2015609.8k

pdf
Z 2013 013 Zmluva O Zbere, Odvoze, Zneškodnení KO Technospol 4:15 am 07/14/2015613.5k

pdf
Z 2013 014 Zmluva O Zbere, Odvoze, Zneškodnení KO SVB Chovancová 4:15 am 07/14/2015607.5k

pdf
Z 2013 015 Zmluva O Zbere, Odvoze KO Byt Dom 1243 4:15 am 07/14/2015605.8k

pdf
Z 2013 016 Zmluva O Prenájme Zbrných Nádob Na Zmesový KO Byt Dom 169,170 4:15 am 07/14/2015621.1k

pdf
Z 2013 017 Zmluva O Prenájme Zberných Nádob Na Zmesový KO Hauková 4:14 am 07/14/2015655.6k

pdf
Z 2013 018 Zmluva O Prenájme Zberných Nádob Na Zmesový KO Hauková 4:14 am 07/14/2015595k

pdf
Z 2013 019 Zmluva O Prenájme Zberných Nádob Na Zmesový KO Byt Dom 1370 9:09 am 07/14/2015612.1k

pdf
Z 2013 020 Zmluva O Prenájme Zberných Nádob Na Zmesový KO Byt Dom 73 4:13 am 07/14/2015611.7k

pdf
Z 2013 021 Zmluva č 001 2008, Dodatok K Zmluve 9:09 am 07/14/20151.8M

pdf
Z 2013 022 Zmluva O Prenájme Zberných Nádob Na Zmesový KO Kamčatka, Kovács 9:08 am 07/14/2015641.5k

pdf
Z 2013 023 Zmluva O Odvoze Tuheho KO VEG FRUIT S R O 9:08 am 07/14/2015642.3k

pdf
Z 2013 024 Zmluva O Zbere,odvoze,zneškodnení KO Spol Vlastníkov Bytov 9:07 am 07/14/2015622.3k

pdf
Z 2013 025 Zmluva O Zbere,odvoze,zneškodňovaní KO Hauková 9:07 am 07/14/2015571.9k

pdf
Z 2014 001 Atalian 9:07 am 07/14/20151M

pdf
Z 2014 002 Nájomná Zmluva č 50 4:12 am 07/14/2015764.8k

pdf
Z 2014 003 Zmluva O Dielo č 034 2014 MS 4:12 am 07/14/20151.6M

pdf
Z 2014 004 Zmluva O Odbere Odpadových Plastov 4:11 am 07/14/2015484.7k

pdf
Z 2014 005 Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb Telekom 4:11 am 07/14/20154.7M

pdf
Z 2014 006 Zmluva O Odvoze KO Vodárenská Spoloč 4:08 am 07/14/2015450.3k

pdf
Z 2014 007 Malá Mača 9:06 am 07/14/2015457.2k

pdf
Z 2015 001 Zmluva PHM 2015 4:08 am 07/14/2015309.9k

pdf
Z 2015 002 Zmluva O Odvoze Tuhého KO Stavby Mostov 4:07 am 07/14/2015640.8k

pdf
Z 2015 003 Výpoveď Zmluvy Slovnaft a Zmluva O Predaji Motorových Palív Slovnaft 4:11 am 07/14/20157.3M

pdf
Z 2015 004 Slovak Telekom 7:25 am 09/03/20151M

pdf
Z 2015 005 Renstav Spol S R O 7:25 am 09/03/2015741.8k

pdf
Z 2015 006 Medan S R O 7:25 am 09/03/2015388.2k

pdf
Z 2015 007 Dod Vodárenská Spoločnosť 6:53 am 09/23/2015246.1k

pdf
Z 2015 008 Rimi Nadba Poliklinika 6:36 am 10/01/2015462.2k

pdf
Z 2015 009 Rimi Nadba Poliklinika Servis 6:36 am 10/01/2015383.9k

pdf
Z 2015 010 Jozef Urge 6:36 am 10/01/2015436.2k

pdf
Z 2015 011Mlyn Pohronsky Ruskov , a S 8:42 am 10/14/2015472.1k

pdf
Z 2015 012 Ladisco 11:07 am 10/27/20152.3M

pdf
Z 2015 013 ZSE Energia a S 8:21 am 10/30/201512.1M

pdf
Z 2015 014 Malá Mača 8:27 am 12/21/2015558.2k

pdf
Z 2015 015 Vlastníci Bytov V Bytovom Dome V Sládkovičove , S č 1146 11:08 am 02/24/2016656.6k

pdf
Z 2015 016 Vodárenská Spoločnosť Sládkovičovo , Spol S R O 7:55 am 06/27/20161.2M

pdf
Z 2015 017 Hauková č 1238 4:25 am 11/08/2016625.4k

pdf
Z 2015 018 Hauková č 1237 4:25 am 11/08/2016563.8k

pdf
Z 2016 001 Dynaztar 6:37 am 02/10/20163.1M

pdf
Z 2016 002 Zber šatstva 11:46 am 02/18/2016793.3k

pdf
Z 2016 003 SVB a NP OÁZA 10:39 am 03/02/2016620k

pdf
Z 2016 004 NATUR PACK ,a S 6:58 am 03/29/20161.5M

pdf
Z 2016 005 NOVA TRADE SLOVAKIA , S R O (TKO+ Separovaný Odpad ) 7:45 am 04/12/2016463.3k

pdf
Z 2016 006 Humana People to People Slovakia O Z 10:26 am 04/19/2016623.3k

pdf
Z 2016 007 RVP S R O 8:40 am 05/24/2016373.6k

pdf
Z 2016 008 Asekol SK S R O 7:56 am 06/27/20163.6M

pdf
Z 2016 009 TOP RELAX 10:29 am 07/06/2016376.5k

pdf
Z 2016 010 Telekom 4:30 am 07/29/20161.7M

pdf
Z 2016 011 Natur Pack a S 7:56 am 08/25/20164.5M

pdf
Z 2016 012 Reccollection System S R O 11:37 am 09/06/2016883.6k

pdf
Z 2016 013 Sewa, a S 7:39 am 09/09/20163M

pdf
Z 2016 015 Západoslovenská Distribučná 7:49 am 11/02/2016954.2k

pdf
Z 2016 016 Slovak Telekom, a S 4:32 am 11/07/20161M

pdf
Z 2016 017 G T S R O 12:01 pm 11/18/2016559.8k

pdf
Z 2016 018 Reccollection System S R O 4:17 am 12/16/20162.3M

pdf
Z 2016 019 Hermet S R O 10:13 am 01/25/2017652.9k

pdf
Z 2017 001 MG Servis TKO 9:16 am 01/02/2017627.2k

pdf
Z 2017 002 Malá Mača 11:00 am 01/03/2017498.3k

pdf
Z 2017 003 I a N S R O 4:26 am 01/13/2017588.4k

pdf
Z 2017 004 TOP RELAX 4:15 am 02/06/2017364k

pdf
Z 2017 005 SPP Dodatok č 1 4:24 am 02/10/20171.4M

pdf
Z 2017 006 Západoslovenská Distribučná, Fuč 208 8:26 am 02/14/2017776.6k

pdf
Z 2017 007 Západoslovenská Distribučná, Fuč 205 8:26 am 02/14/2017827.7k

pdf
Z 2017 008 Západoslovenská Distribučná, Fuč 206 8:26 am 02/14/2017835.8k

pdf
Z 2017 009 Dodatok č 1 K Zmluve 2014-004 Duramol 6:40 am 03/30/2017128.3k

pdf
Z 2017 010 Slovak Telekom Dodatok 10:40 am 05/03/2017860.4k

pdf
Z 2017 011 Savingplus 10:17 am 05/17/2017638.9k

pdf
Z 2017 012 Poistka GA704DT 4:23 am 09/07/20171.5M

pdf
Z 2017 013 Slovak Telekom Pevná Linka + Internet Dodatok 4:23 am 09/07/2017954.5k

pdf
Z 2017 014 Prenájom 1100l Kontajnerov (Zátišie) 4:32 am 09/11/2017517k

pdf
Z 2017 015 Zmluva O Podružnom Odbere Vody 10:33 am 09/28/2017951.1k

pdf
Z 2017 016 Zmluva O Nájme Dop Prostriedku GA290AI 6:24 am 10/06/2017703.2k

pdf
Z 2017 017 Zmluva O Nájme Dop Prostriedku GA290AI 6:24 am 10/06/2017750k

pdf
Z 2017 018 Zmluva O Nájme Dop Prostriedku GA 340 ER 6:24 am 10/06/2017727.3k

pdf
Z 2017 019 ZSE Energia a S 8:01 am 10/13/20175.2M

pdf
Z 2017 020 STING ITEC Slovakia , Spol S R O 4:15 am 10/24/2017967.3k

pdf
Z 2017 021 KP Spol S R O 11:09 am 10/25/20172.4M

pdf
Z 2017 022 Kooperativa GA 290AI 4:14 am 11/08/20171.2M

pdf
Z 2017 023 Mesto Sládkovičovo Poliklinika 11:03 am 11/29/2017752.4k

pdf
Z 2017 024 Oliva Group 3:59 am 12/06/2017565.1k

pdf
Z 2017 025 Dodatok č 1 NOWAS S R O 7:14 am 12/21/2017328.6k

pdf
Z 2017 026 Malá Mača 12:59 pm 01/03/2018504.8k

pdf
Z 2017 027 Dodatok K Nájomnej Zmluve Linka Július (SB) 1:11 pm 01/03/2018190k

pdf
Z 2017 028 Zmluva O Výkone Správy P Csadiová 11:25 am 01/12/2018882.7k

pdf
Z 2017 029 Zmluva O Výkone Správy P Kuki Vincent 4:07 am 01/26/20181.2M

pdf
Z 2017 030 Zmluva O Výkone Správy P Dani Pavol 4:02 am 01/29/20181.1M

pdf
Z 2017 031 ZSE Zmluva O Združenej Dodávke Plynu 7:01 am 01/31/2018891.6k

pdf
Z 2017 032 TOP RELAX S R O 4:00 am 03/12/2018370.9k

pdf
Z 2017 033 Dodatok K Nájomnej Zmluve Miroslav Kuki SB 7:39 am 03/23/2018192.3k

pdf
Z 2018 001 Nájomná Zmluva Dáša Tavaliová (SB) 1:07 pm 01/03/20181.5M

pdf
Z 2018 002 Dodatok Slovak Telekom Pevná Linka 9:11 am 01/08/2018729.1k

pdf
Z 2018 003 Márton Márton Spol S R O Odvoz Tuhého Komunálneho Odpadu 4:16 am 02/16/2018614.9k

pdf
Z 2018 004 Márton Márton Spol S R O Zapožičanie 120l Nádob Na Sep Odpad 4:16 am 02/16/2018497k

pdf
Z 2018 005 Dodatok K Nájomnej Zmluve Tibor Tavali a Manž SB 7:40 am 03/23/2018173.2k

pdf
Z 2018 006 ZSE Zberný Dvor El Energia 8:21 am 05/24/2018898k

pdf
Z 2018 007 Slovak Telekom Dodatok K Zmluve 12:21 pm 07/19/2018485.8k

pdf
Z 2018 008 ZSE Zmluva O Združenej Dodávke Plynu (kategória Maloodber) 8:24 am 08/13/2018944.3k

pdf
Z 2018 009 Epsylon S R O BOZP 12:05 pm 09/24/2018391k

pdf
Z 2018 010 Malá Mača 7:20 am 11/06/2018431.9k

pdf
Z 2018 011 INTER OKNO S R O 10:04 am 11/12/2018718.7k

pdf
Z 2018 012 Talas S R O 12:09 pm 11/14/2018263.7k

pdf
Z 2018 013 OLIVA Group, S R O 4:18 am 11/21/2018399.5k

pdf
Z 2018 014 Kooperativa Poistenie Zodpovednosti 9:13 am 11/28/2018802k

pdf
Z 2018 015 Mezolift S R O Výťah Poliklinika 4:16 am 12/10/20181.1M

pdf
Z 2018 016 Slovak Telekom Dodatok 9:12 am 12/10/2018924.3k

pdf
Z 2019 001 ZRH S R O Zmluva O Zapožičaní 120l Plastových Kontajnerov Na Sep Odpad 1:28 pm 01/03/2019482.8k

pdf
Z 2019 003 Sewa Elektroodpad , Dodatok č 1 1:41 pm 02/28/20191.3M

pdf
Z 2019 004 Odpadová Uskladnenie TKO 1:41 pm 02/28/20191M

pdf
Z 2019 005 Bati Servise Odvoz TKO 4:20 am 03/27/2019398k

pdf
Z 2019 006 Maschinenring Slovensko Uskladnenie BIO Odpadu 8:28 am 04/09/2019650.9k

pdf
Z 2019 007 INISOFT S R O Servisná Zmluva 10:42 am 04/26/20191M

pdf
Z 2019 008 Dodatok Telekom Poskytovanie Verejných Služieb Pevná Linka 4:21 am 05/23/20191.1M

pdf
Z 2019 009 TK Vincov Les Odvoz TKO 11:29 am 06/24/2019764.8k

pdf
Z 2019 010 Epsylon PZS 3:50 am 07/30/2019281.7k

pdf
Z 2019 011 Dodatok Telekom Poskytovanie Verejných Služieb 8:25 am 09/05/20191.1M

pdf
Z 2019 012 Zmluva O Zapožičaní 120 L Plastových Nádob Na Separovaný Odpad SSoŠ Sládkovičovo 4:12 am 10/03/2019491.7k

pdf
Z 2019 013 Zmluva O Zapožičaní 120 L Plastových Nádob Na Separovaný Odpad HS Gastro S R O 4:12 am 10/03/2019477.1k

pdf
Z 2019 014 Slovak Telekom a S Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb 4:03 am 10/21/20191M

pdf
Z 2019 015 Dodatok č 1 TK V Les TKO 7:07 am 12/02/2019198k

pdf
Z 2019 016 Dodatok č 1 Mlyn Pohronský Ruskov TKO 7:07 am 12/02/2019223.2k

pdf
Z 2019 017 Dodatok č 1 Urge Jozef TKO 7:07 am 12/02/2019190.7k

pdf
Z 2019 018 Dodatok č 1 MG Servis TKO 7:07 am 12/02/2019222.2k

pdf
Z 2019 019 Dodatok č 1 Oliva Group TKO 8:08 am 12/09/2019234.5k

pdf
Z 2019 020 Dodatok č 1 Márton TKO 10:28 am 12/09/2019203.8k

pdf
Z 2019 021 Dodatok č 1 BATI Servis TKO 4:02 am 12/13/2019214.8k

pdf
Z 2019 022 Dodatok č 1 Vodárenská Spoločnosť TKO 8:30 am 12/18/2019197.3k

pdf
Z 2019 023 Vodárenská Spoločnosť Nájomná Zmluva 8:30 am 12/18/20191020k

pdf
Z 2019 024 Magda Teplo a S Rozúčtovanie Tepla Poliklinika 8:31 am 12/18/2019521.8k

pdf
Z 2019 025 Magna Teplo a S Rozúčtovanie Tepla Sídlisko Stred 8:31 am 12/18/2019514.6k

pdf
Z 2019 026 Dodatok č 1 TOPRELAX TKO 7:03 am 01/15/2020188.7k

pdf
Z 2019 027 ZSE Dodávka Elektrickej Energie 10:03 am 01/21/20205.6M

pdf
Z 2019 028 Malá Mača Odvoz TKO 6:59 am 02/04/2020489.4k

pdf
Z 2020 001 Dôvera Zdravotná Poisťovňa 11:00 am 01/15/20201.9M

pdf
Z 2020 002 TT Clean S R O Upratovanie Spoločných Priestorov Sídl Stred 10:10 am 01/23/2020982.7k

pdf
Z 2020 003 Zmluva O Poskytovaní Bezpečnostnej Služby Ochrany Objektu Pannon Guard Security International S R O 10:59 am 02/12/20201.9M

pdf
Z 2020 004 IVeS Poskytovanie Služieb V Oblasti IKT 8:49 am 03/05/20201M

pdf
Z 2020 005 ZsVS Fučíková 973-205 B 1:24 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 006 ZsVS Cukrovarská 228 DOPLNIŤ 1:23 pm 03/31/2020884.1k

pdf
Z 2020 007 ZsVS Cukrovarská 243,16 1:24 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 008ZsVS J Dalloša 1354-30 1:24 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 009 ZsVS Fučíková 404-205-206 1:25 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 010 ZsVS Fučíková 405-207-208 1:25 pm 03/31/20201.3M

pdf
Z 2020 011 ZsVS Cukrovarská 230-3 1:25 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 012 ZsVS Cukrovarská 247-20 1:25 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 013 ZsVS Cukrovarská 233-6 1:25 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 014 ZsVS Cukrovarská 234-7 1:26 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 015 ZsVS Fučíková 278-139 1:26 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 016 ZsVS Cukrovarská 242-15A 1:26 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 017 ZsVS Cukrovarská 242-15B 1:27 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 018 ZsVS Cukrovarská 243-16 B 1:27 pm 03/31/20201.3M

pdf
Z 2020 019 ZsVS Cukrovarská 244-17 1:27 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 020 ZsVS Cukrovarská 246-19A 1:27 pm 03/31/20201.3M

pdf
Z 2020 021 ZsVS Cukrovarská 246-19B 1:28 pm 03/31/20201.3M

pdf
Z 2020 022 ZsVS Cukrovarská 248-21A 1:28 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 023 ZsVS Cukrovarská 248-21B 1:28 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 024 ZsVS Cukrovarská 250-23 1:28 pm 03/31/20201.2M

pdf
Z 2020 025 ZsVS Cukrovarská 251-27 1:28 pm 03/31/20201.1M

pdf
Z 2020 026 Edender Staravovacie Karty + Dadatok č 1 7:06 am 06/10/20202.4M

pdf
Z 2020 027 Edender Stravné Lístky + Dodatok č 1 7:07 am 06/10/20202.2M

pdf
Z 2020 028 Inisoft Zmluva O Dodávke Softvérových Produktov 8:42 am 06/23/20204.1M

pdf
Z 2020 029 Zmluva O Odvoze a Likvidácii Odpadu Z Tirdeného Zberu RPV S R O 8:41 am 06/23/2020468.1k

pdf
Z 2020 030 Airnet Internet Zberný Dvor 1:36 pm 07/01/20201.5M

pdf
Z 2020 031 O F MILL,spol S R O Zmluva O Odvoze Tuhého Komunálneho Odpadu 3:50 am 10/12/20201001k

pdf
Z 2020 032 Malá Mača Odvoz TKO 8:37 am 10/14/2020464.2k

pdf
Z 2020 033 Slovak Telekom 0911 175 737 12:13 pm 11/24/20201.7M

pdf
Z 2020 034 ZSE Dodatok č 1 K Zmluve O Dodávke Elektriny 7:49 am 01/15/2021590.9k

pdf
Z 2021 001 Zmluva O Výpožičke Kompostéry 21 01 2021 4:07 am 01/26/2021233.8k

pdf
Z 2021 002 Zmluva O Výpožičke Kompostéry 22 01 2021 4:07 am 01/26/2021223.8k

pdf
Z 2021 003 Zmluva O Výpožičke Kompostéry 25 01 2021 4:07 am 01/26/2021200.6k

pdf
Z 2021 004 Zmluva O Výpožičke Kompostérov Mesto Sládkovičovo 9:59 am 01/27/2021527.1k

pdf
Z 2021 005 Zmluva O Výpožičke Kompostéry 26 01 2021 9:59 am 01/27/2021179.3k

pdf
Z 2021 006 Zmluva O Pripojení ZSE Cukrovarská 17 (2) 8:02 am 02/15/2021884k

pdf
Z 2021 007 Zmluva O Pripojení ZSE Cukrovarská 17 (3) 8:02 am 02/15/2021846.7k

pdf
Z 2021 008 Zmluva O Zhodnocovaní Odpadu Kronospan 3:46 am 03/23/2021961.6k

pdf
Z 2021 009 Zmluva O Výpožičke Kompostérov 8:02 am 03/23/2021208k

pdf
Z 2021 010 Zmluva O Výpožičke Kompostérov 8:02 am 03/23/2021115.3k

pdf
Z 2021 011 Zmluva O Výpožičke Kompostérov 8:02 am 03/23/2021137.3k

pdf
Z 2021 012 Zmluva O Výpožičke Kompostérov 8:02 am 03/23/2021244.2k

pdf
Z 2021 013 Zmluva O Výpožičke Kompostérov 8:02 am 03/23/2021201.2k

pdf
Z 2021 014 ZSE Dodatok č 2 3:58 am 04/15/2021601.4k

pdf
Z 2021 015 Slovak Telekom Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb 7:24 am 05/06/20211.5M

pdf
Z 2021 016 Teta Drogéria Zmluva O Odvoze a Likvidácii Triedeného Zberu 10:05 am 06/28/2021518.3k

pdf
Z 2021 017 Vanielkovo Zmluva O Odvoze a Likvidácii Odpadu 3:57 am 07/07/2021496.8k

pdf
Z 2021 018 INCREDA Zmluva O Vykonávaní PZS 1:01 pm 07/09/2021261.9k

pdf
Z 2021 019 INCREDA Zmluva O Vykonávaní BOZP 1:01 pm 07/09/2021251.1k

pdf
Z 2021 020 Polytec Group Zmluva O Odvoze a Likvidácii Odpadu a Triedeného Zberu 3:49 am 07/20/2021473.6k

pdf
Z 2021 021 Zmluva O Prenájme Parkovacej Plochy 8:24 am 08/02/2021285.6k

pdf
Z 2021 022 Zmluva O Odvoze TKO Leon Plus S R O 4:12 am 11/09/2021574.6k

pdf
Z 2021 023 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny 12:15 pm 12/27/20215.8M

pdf
Z 2022 001 Zmluva O Združenej Dodávke Plynu 9:02 am 01/18/20221009k

pdf
Z 2022 002 Zmluva O Odvoze a Likvidácii Odpadu Z Triedeného Zberu Garden Pool Centrum S R O 4:06 am 02/02/2022476.6k

pdf
Z 2022 003 Zmluva O Odbere Odpadu EKO SMART 7:06 am 02/08/2022371.8k

pdf
Z 2022 004 Zmluva O Odbere Odpadu Batérií a Akumulátorov BVL Plumb , S R O 11:30 am 02/09/2022788.3k

pdf
Z 2022 005 Zmluva O Odvoze VOK TK Vincov Les 4:11 am 02/16/20221.1M

pdf
Z 2022 006 Zmluva Vodárenská Spoločnosť 8:05 am 02/16/2022353.4k

pdf
Z 2022 007 Zmluva O Zabezpečovaní Odberu Zložiek Triedeného Zberu 8:23 am 02/18/2022461.9k

pdf
Z 2022 008 Zmluva O Prenájme Pqarkovacej Plochy 10:51 am 02/23/2022325.2k

pdf
Z 2022 009 Dodatok Nowas č 2 1:06 pm 02/28/2022351.8k

pdf
Z 2022 010 Zmluva O Nájme Dopravného Prostriedku REDOX 1:06 pm 02/28/2022685k

pdf
Z 2022 011 Zmluva O Poskytnutí Stolovej Vody Róbert Horváth 3:58 am 04/05/2022385.7k

pdf
Z 2022 012 Zmluva Topeko , S R O Triediaca Linka 10:03 am 05/04/2022943.6k

pdf
Z 2022 014 Zmluva O Odvoze Stavebného Odpadu a Likviadácii Odpadu Z Triedeného Zberu Komingstav S R O 8:52 am 06/02/2022586.1k

pdf
Z 2022 015 Dodatok č 1 K Nájomnej Zmluve č 1012019 8:42 am 06/08/2022181.2k

pdf
Z 2022 016 Zmluva Odvoze a Likvidácii Odpadu Pierre Baguete 3:59 am 07/21/2022503.2k

pdf
Z 2022 017 ZSE O Pripojení Odberného El Zariadenia Cukrovarská 3:59 am 07/21/20221M

pdf
Z 2022 018 ZSE Dodatok č 1 K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny 11:51 am 10/10/2022597.8k

pdf
Z 2022 019 Dodatok č 1 K Zmluve O Uložení Odpadu 11:51 am 10/10/2022346.6k

pdf
Z 2022 020 Príloha K Zmluve č 3100143265 11:51 am 10/10/2022268.8k

pdf
Z 2022 021 Príloha K Zmluve č 31000143271 11:51 am 10/10/2022275.9k

pdf
Z 2022 022 Príloha K Zmluve č 31000143273 11:51 am 10/10/2022275.7k

pdf
Z 2022 023 Príloha K Zmluve č 3100143274 11:51 am 10/10/2022274.2k

pdf
Z 2022 024 Príloha K Zmluve č 3100143276 11:51 am 10/10/2022226.1k

pdf
Z 2022 025 Príloha K Zmluve 3100143278 11:51 am 10/10/2022273.6k

pdf
Z 2022 026 Príloha K Zmluve č 3100143262 11:51 am 10/10/2022278.2k

pdf
Z 2022 027 Zmluva O Vývoze Odpadu Veľkoobjemovými Kontajnermi 6:33 am 12/02/20221.2M

pdf
Z 2022 028 Príkazná Zmluva Obec Plavecký Štvrtok 12:00 pm 12/16/20221.2M

pdf
Z 2022 029 Zmluva O Združenej Dodávke Elektrickej Energie MAGNA ENERGIA a S 12:01 pm 12/16/20226.5M

pdf
Z 2022 030 Dodatok č 1 MAGNA ENERGIA a S 12:01 pm 12/16/2022365.4k

pdf
Z 2022 031 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Cukrovarska17 7:54 am 12/21/2022582.1k

pdf
Z 2022 032 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Fučíková 205 7:54 am 12/21/2022709.8k

pdf
Z 2022 033 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Cukrovarská 21 7:54 am 12/21/2022673.6k

pdf
Z 2022 034 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Fučíková 207 7:54 am 12/21/2022708.7k

pdf
Z 2022 035 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Fučíková 206 7:54 am 12/21/2022711.2k

pdf
Z 2022 036 Zmluva O Združenej Dodávke Elektriny Pre Odberaťela V Domácnosti ZSE Fučíková 208 7:54 am 12/21/2022715.3k

pdf
Z 2023 001 Dohoda O Sprostredkovaní PZS MR Concept S R O 3:55 am 01/12/2023226.6k

pdf
Z 2023 002 Dohoda O Sprostredkovaní BOZP MR Concept S R O 3:55 am 01/12/2023220.9k

pdf
Z 2023 003 Dohoda O Spolupráci Citron S R O 3:55 am 01/12/2023905k