Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta

Všetky detské ihriska na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi.

Vstup na detské ihriska je možný  len za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

  • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),
  • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

 

Apelujeme na dodržiavanie stanovených hygienických opatrení.

 

 

Technické služby mesta Sládkovičovo – prevádzkovateľ detských ihrísk