Nálepky na TKO 2016

Technické služby oznamujú občanom, že od 4.4.2016 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2016.