Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!!

Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!!

Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19 Ministerstvo životného prostredia obmedzilo prevádzku zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo dňa 16.marca 2020 týkajúcich sa činností súvisiacich s nakladaním odpadov len v obmedzenej miere.

Preto Technické služby Sládkovičovo rušia na „Zbernom dvore“ prevádzkové hodiny pre občanov od dňa 26.3.2020 až do odvolania.

Za porozumenie a dodržanie nasledovných nariadení ďakujeme.