OZNAM

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že s dôvodu poruchy na smetiarskom vozidle sa bude realizovať odvoz odpadu na Hviezdoslavovej ulici a 2. trase až zajtra v popoludňajších hodinách .

Zobraziť celú správu

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta Všetky detské ihriska na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi. Vstup na detské ihriska je možný  len za predpokladu striktného dodržiavania

Zobraziť celú správu

Mestské trhovisko

Oznamujeme obyvateľom mesta Sládkovičova , že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bude od 22. apríla 2020 verejnosti sprístupnené mestské trhovisko . Na mieste sa zakazuje konzumácia potravín a nápojov . Naďalej platí nevyhnutnosť dodržiavania hygienických opatrení ako je prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad rúškom , šálom , šatkou

Zobraziť celú správu

I. Trasa – TKO

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom , že odvoz odpadu na I. trase bude zrealizovaný ešte dnes , ale až v popoludňajších hodinách kvôli technickej poruche na vozidle. Za pochopenie ďakujeme . 

Zobraziť celú správu

Záhradnícky trh – ZRUŠENÝ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte  ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom

Zobraziť celú správu

Zberný dvor – otvorený od 30.3.2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom že Zberný dvor bude od 30.03.2020 otvorený nasledovne : Pondelok : 7.00 - 15.30 Utorok : 7.00 - 15.30 Streda : 7.00 - 15.30 Štvrtok : 7.00 - 15.30 Piatok : 7.00 - 15.30 Sobota : 7.00 - 12.00 Nedeľa : ZATVORENÉ   Odporúčania a usmernenia

Zobraziť celú správu

Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!!

Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!! Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19 Ministerstvo životného prostredia obmedzilo prevádzku zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo dňa 16.marca 2020

Zobraziť celú správu

MŽP -Zberné dvory musia byť pre koronavírus zatvorené

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.03.2020 Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Zobraziť celú správu