Poplatok za TKO

Oznámenie Mesto Sládkovičovo, ako správca miestneho poplatku  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí na poplatok za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018! Do uvedeného termínu bude vývoz odpadu uskutočňovaný  bez

Zobraziť celú správu